มหาสารคามยังวิกฤต-น้ำเพิ่มสูงกว่า2เมตร

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ปริมาณน้ำในลำน้ำชี บริเวณตำบลท่าตูม อ.เมือง จ.มหาสารคาม เพิ่มระดับสูงขึ้นต่อเนื่องวันละ 3-5 เซ็นติเมตร ทำให้น้ำเอ่อล้นแนวพนังกั้นน้ำ จนชาวบ้านต้องเร่งเสริมแนวพนังกั้นน้ำให้สูงขึ้น เป็นระยะทางยาวกว่า 2 กิโลเมตร เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลทะลักเข้าท่วมหมู่บ้านในเขตตำบลลาดพัฒนา ต.ท่าตูม และตำบลใกล้เคียง พร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง เพราะมีแนวพนังกั้นน้ำหลายช่วงปริ่มน้ำ

ขณะที่สถานการณ์น้ำโดยทั่วไปในพื้นที่ลุ่มน้ำชีตอนบน บริเวณบ้านหนองขนวน อ.โกสุมพิสัย ระดับน้ำลดลงวันละ 3 เซ็นติเมตร ส่วนบริเวณบ้านท่าขอนยาง ระดับน้ำเริ่มทรงตัว และมีแนวโน้มว่าจะลดลง ทั้งนี้แม้ระดับน้ำจะเริ่มทรงตัวแล้วก็ตาม แต่สภาพความเป็นอยู่ของชาวบ้านยังเดือดร้อนมาก