เชียงใหม่ประกาศหนาวเพิ่มอีก1อำเภอ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ขณะนี้เชียงใหม่ ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวที่มาเร็วหลายพื้นที่และขยายมากขึ้น ล่าสุดได้ลงนามประกาศพื้นที่ประสบภัยหนาว อีก 1 อำเภอ คือ อ.กัลยาณิวัฒนา รวมเป็น 7 อำเภอ แล้ว โดยมีผู้ได้รับความเดือดร้อน ได้รับผลกระทบกว่า 150,000 คน ทั้งนี้ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและท้องถิ่น เข้าไปช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่

นอกจากนี้จังหวัดยังได้เตรียมผ้าห่ม และเครื่องกันหนาว ไปแจกให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยใน 7 อำเภอ เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาเบื้องต้น อำเภอละ 2,000 ชิ้น และเปิดรับบริจาคจากประชาชนเพื่อช่วยเหลือราษฎรต่อไป เพราะลำพังทางราชการไม่สามารถช่วยได้ทั่วถึง เนื่องจากปีนี้มีผู้ต้องการช่วยเหลือมากกว่าปีก่อน มีโดยมีกว่า 169,000 ชิ้น แต่ช่วยได้เพียงกว่า 100,000 ราย เท่านั้น