ที่ปรึกษาสภากาชาดฯเตือน6โรคร้ายภัยหนาว

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ ชัยเวช นุชประยูร ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ฝ่ายวิชาการ ของเลขาธิการสภากาชาดไทยรักษาการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เตือนประชาชนให้ดูแลสุขภาพในช่วงฤดูหนาว
เนื่องจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ฤดูหนาว มีการปรับเปลี่ยนอุณหภูมิอย่างรวดเร็ว ทำให้ผู้ที่มีร่างกายไม่ค่อยแข็งแรง โดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุ อาจเจ็บป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจได้ง่าย โรคที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ คือ โรค
ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ ปอดบวม หัดเยอรมัน อุจจาระร่วง และอีสุกอีใส ขอเตือนประชาชนให้ระมัดระวัง หมั่นดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ โดยเฉพาะผักและผลไม้ที่มีวิตามินซีสูง ไม่ควรรับประทานอาหารประเภทสุกๆ ดิบๆ รักษาความสะอาดของร่างกาย หมั่นล้างมือบ่อยๆ ก่อนหยิบจับอาหาร และนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ หากรู้สึกว่ามีอาการผิดปกติ ควรรีบพบแพทย์ทันที