จาตุรนต์เชื่อรัฐแก้รธน.หวังเอาใจพรรคร่วม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายจาตุรนต์ ฉายแสง อดีตรักษาการหัวหน้าพรรคไทยรักไทย กล่าวถึง การแก้ไขรัฐธรรมนูญว่า รัฐบาลจะไม่สามารถแก้ไขได้ เนื่องจากทั้ง 2 ประเด็นดังกล่าวไม่สามารถแก้วิกฤติของประเทศได้ และทำให้ประชาชนยอมรับ การเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยได้ อีกทั้ง นายกรัฐมนตรี ก็ทำเพื่อเอาใจพรรคร่วมรัฐบาล และเดินหน้าเพื่อไม่ให้การตั้งคณะกรรมการสูญเปล่าเท่านั้น อย่างไรก็ตาม รัฐบาลควรรณรงค์ให้ประชาชนทราบถึงปัญหาของรัฐธรรมนูญ และดำเนินการแก้ไขทั้งฉบับ

ขณะเดียวกันกระบวนการยุติธรรมของไทย ยังเสื่อมโทรมและสังคม 2 มาตรฐาน บ้านเมืองจึงยังอยู่ในสภาวะวิกฤติ ขณะที่การปรองดองที่หลายฝ่าย พยายามเดินหน้า ก็ยังไม่สามารถแก้วิกฤติได้ เนื่องจากรัฐบาล ยังมีส่วนร่วมน้อยมาก