ประกาศให้วันอีดุลอัฎฮา หยุดราชการ 1 วัน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวินัย ครุวรรณพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล กล่าวตามมติรัฐมนตรี ได้มีมติตั้งแต่วันที่ 8 ต.ค. 2517 ให้วันหยุดอีดุลฟิฏรี่ และวันหยุดอีดุลอัฎฮา เป็นวันหยุดราชการประจำปี 1 วัน สำหรับพื้นที่จังหวัดสตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส เพื่อให้พี่น้อง ชาวไทยมุสลิมได้ประกอบพีธีศาสนกิจของศาสนาอิสลาม สำหรับในปี 2553 สำนักจุฬาราชมนตรี ได้ประกาศวันหยุดอีดุลอัฎฮาประจำปี ฮิจญ์เราะฮศักราช 1,431 ตรงกับวันอังคารที่ 16 พ.ย. 2553 จึงประกาศให้ที่เป็นชาวไทยมุสลิม ได้หยุดวันราชการจำนวน 1 วัน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง