สนุกสายเปย์ แม่ฉันต้องได้!

จรัญหนุนผู้ตรวจการฯปปช.ตัวกลางสอบคลิปฉาว

จรัญหนุนผู้ตรวจการฯปปช.ตัวกลางสอบคลิปฉาว
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายจรัญ ภักดีธนากุล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เปิดเผย สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ว่า ตามที่มีแนวคิดของ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ บางท่าน เสนอให้คนนอกเข้ามาเป็น กรรมการสอบกรณีคลิปฉาว กล่าวหา ศาลรัฐธรรมนูญนั้น ตนเองเห็นด้วยกับแนวคิดดังกล่าว เนื่องจากว่า ที่ผ่านมา หากแต่งตั้งคนใน ศาลรัฐธรรมนูญ เป็นผู้สอบ สังคมก็ยังเคลือบแคลงใจว่า จะทำการสอบสวนอย่างตรงไปตรงมาหรือไม่อย่างไร หรือ เข้าข้างพวกเดียวกันหรือไม่ ดังนั้น แนวคิดนี้จึงดีที่สุด หาก ศาลรัฐธรรมนูญ จะกอบกู้ศักดิ์ศรีกลับคืนมา สำหรับ หน่วยงานที่หมาะสมที่สุดในการมาเป็นกรรมการสอบเรื่องนี้นั้น ตามรัฐธรรมนูญ ระบุไว้ชัดเจนอยู่แล้ว นั่นคือ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปรามปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. สามารถทำการตรวจสอบได้ หากทั้ง 2 หน่วยงานนี้มาตรวจสอบ สังคมจะได้ทราบข้อเท็จจริงแน่


อย่างไรก็ตาม นายจรัญ กล่าวอีกว่า หากวันนี้มีการประชุมองค์คณะตุลกาลศาลรัฐธรรมนูญ อาจจะมีการเสนอแนวคิดนี้ต่อนายชัช ชลวร ประธานศาลรัฐธรรมนูญ อีกครั้ง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ การเมือง