พิจิตรเตรียมFoodBankฟื้นฟูอาชีพหลังน้ำลด

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายยุทธนา วิริยะกิตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร และคณะ ได้ลงดูพื้นที่ ต.ดงกลาง อ.เมือง จ.พิจิตร เพื่อดูและศึกษาวิถีชีวิตชาวบ้าน ริมคลองข้าวตอก ตลอดระยะทาง 13 ก.ม. ซึ่งได้รับการพัฒนาให้เป็นพื้นที่คลองสวยน้ำใส ซึ่งชาวบ้านล้วนมีความขยันปลูกพืชผักสวนครัวนานาชนิดริมคลอง อย่างอุดมสมบรูณ์ และสร้างรายได้เข้าหมู่บ้านทุกวัน หรือ มีเงินถึงมือชาวบ้านทั้งตำบล เดือนละกว่า 1 ล้านบาท โดยชุมชนแห่งนี้ได้รับการยอมรับว่า กลายเป็น FOOD BANK หรือ ธนาคารอาหารของประเทศไทยไปแล้วในขณะนี้ เพราะมีผลผลิตพืชผักตลอดทั้งปี รวมถึง มีพ่อค้าจากตลาดไทและตลาดสี่มุมเมือง มาแย่งซื้อสินค้ากันอย่างต่อเนื่อง

โดยขณะนี้ได้ให้หมู่บ้านดังกล่าว เร่งเพาะกล้าพันธุ์ไม้ พืชผักสวนครัวนานาชนิด เพื่อเตรียมนำมามาแจกจ่ายให้กับชุมชน 113 ตำบล หลังน้ำลด เพื่อเป็นการฟื้นฟูอาชีพและแหล่งอาหาร

นอกจากนี้ ยังจะส่งเสริมให้ชุมชนบ้านดงป่าคำ ต.ดงกลาง เป็นแหล่งเรียนรู้และการท่องเที่ยว ในการดำรงชีวิตตามแนวทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อีกด้วย