ชาวนาพิษณุโลกต้องการเมล็ดข้าวหลังน้ำท่วม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางวิไล ปาละวิสุทธิ์ นักวิชาการชำนาญการ ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวพิษณุโลก เปิดเผยว่า ในฤดูการเพาะปลูกที่จะมาถึง หรือ ในช่วงเวลาหลังน้ำที่ท่วมขังลดลง ชาวนาที่ทำนาข้าว จะเริ่มลงมือเพาะปลูกในระยะเวลาใกล้เคียงกัน ซึ่งโดยปกติชาวนาส่วนใหญ่ จะเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกจากผลผลิตของตนเอง แต่เนื่องจากในปีนี้ แปลงนาข้าวหลายแสนไร่ถูกน้ำท่วม ชาวนาไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ ดังนั้น ในการเพาะปลูกทำนาข้าวหลังน้ำลด จะมีชาวนาที่ต้องซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกเพิ่มขึ้นจากปกติ ซึ่ง จังหวัดพิษณุโลก มีพื้นที่ปลูกข้าว กว่า 9 แสนไร่ มีความต้องการเมล็ดพันธุ์ข้าวประมาณ 18,000 ตัน แต่ผลิตได้เองในจังหวัดเพียง 3 พันตันเท่านั้น จึงมีความน่าเป็นห่วงว่า ความต้องการเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกในฤดูกาลนี้จะสูงขึ้น ซึ่งอาจจะส่งผลให้ ราคาเมล็ดพันธุ์ข้าวแพงขึ้นได้ อย่างไรก็ตาม กรมการข้าว ได้มีการสำรวจเมล็ดพันธุ์ เพื่อที่จะนำมาแจกจ่ายให้กับเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติจากน้ำท่วมแล้ว

ในส่วนของสำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก ได้ให้คำแนะนำว่า เกษตรกร ชาวนา ควรเลือกปลูกพืชอายุสั้นก่อนทำนาข้าว เพื่อเป็นการปรับสภาพดิน และมีรายได้หลังน้ำลด เนื่องจาก การเพาะปลูกข้าว ต้องใช้เวลานาน กว่าจะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตจำหน่าย