ป.ป.ท.สั่งผู้ว่าฯส่งข้อมูลงบช่วยน้ำท่วม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอำพล วงศ์ศิริ รักษาการ เลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หรือ ป.ป.ท. ได้กล่าวถึงความคืบหน้า การตรวจสอบการใช้งบภัยพิบัติ ช่วยเหลือน้ำท่วมทั่วประเทศว่า ได้กำหนดแผนงานไว้ 2 ส่วน คือ 1. มาตรการตรวจสอบระหว่างน้ำยังท่วมขัง โดยเปิดให้ประชาชนแจ้งมายัง ป.ป.ท.ว่าในพื้นที่ใดมีการกักตุนของบริจาค ประเภทของอุปโภคบริโภค สามารถแจ้งมาที่ตนได้โดยตรง ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-5028558 โดยจะมีเจ้าหน้าที่รับข้อมูลตลอดเวลา ส่วนมาตรการที่ 2 คือ การตรวจสอบหลังน้ำลด ได้มีการทำหนังสือถึง
นายกรัฐมนตรี โดยผ่านทาง นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รมว.ยุติธรรม เพื่อมีคำสั่งไปถึง ผู้ว่าราชการจังหวัด ทั้ง75 จังหวัด ขอให้ส่งข้อมูลการใช้งบกลาง ที่แต่ละจังหวัดสามารถเบิกได้จำนวน 50-150 ล้านบาท เพื่อนำไปซ่อมแซมสะพาน ถนน ตามภาพความเสียหายของพื้นที่ หากพื้นที่ใด มีการใช้งบสูงก็จะส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเพื่อวิเคราะห์ว่า มีการทุจริตหรือไม่ เนื่องจากการตรวจสอบการใช้งบภัยพิบัติในปีที่ผ่านมา พบว่ามีการทุจริตในหลายพื้นที่ ทั้งนี้หากพบว่า มีการทุจริตก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป