รองผบช.ศชต.จัดมอบป้ายรับรองคุณภาพน้ำมัน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสมศักดิ์ ขำทวีพรหม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และส่วนราชการในพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ นายดิสธร วัชโรทัย ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะ จากส่วนกลาง เดินทางไปมอบสิ่งของพระราชทาน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎร ที่ประสบภัยน้ำท่วมที่ อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด จำนวนถึง 2,000 ครอบ ครัว ได้รับความเดือดร้อนในเขตพื้นที่ และประกาศให้เป็นพื้นที่ภัยพิบัติแล้ว

ด้าน นายทิวา วัฒนะไพบูลย์สุข นายอำเภอโพนทราย ได้กล่าวถึง ความเดือดร้อนของประชาชนว่า อ.โพนทราย ได้รับความเดือดร้อน และประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัย ตั้งแต่วันที่ 9 พ.ย. 2553 ที่ผ่านมา จึงถึงปัจจุบันชาวบ้านได้รับผลกระทบ 4 ตำบล คือ ต.สามขา ต.โพนทราย ต.ยางคำ ต.ท่าหาดยาว รวม 29 หมู่บ้าน ปัจจุบันระดับน้ำยังท่วมสูง ในหลายหมู่บ้านกว่า 50 ซ.ม. ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 1,309 ครัวเรือน จำนวน 7,814 คน ยังได้รับความเดือดร้อน สัตว์เลี้ยง โค กระบือ มีอาหารไม่เพียงพอ จาก 4 ตำบล 14 หมู่บ้าน พื้นที่ปลูกข้าวได้รับความเสียหาย 13,000 ไร่ ถนนเสียหาย 52 สาย โรงเรียน 3 แห่ง สถานีอนามัย 2 แห่ง ก่อนหน้านี้ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ได้ให้การช่วยเหลือเป็นการเบื้องต้นแล้ว