สนุกสายเปย์ แม่ฉันต้องได้!

ปภ.สรุปน้ำท่วม เดือดร้อนแล้ว6.8ล้านคน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า สถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นทั้งประเทศ มี 51 จังหวัด แบ่งเป็นภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก 39 จังหวัด 401 อำเภอ 2,952 ตำบล 25,618 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 1,954,827 ครัวเรือน 6,846,490 คน มีผู้เสียชีวิตรวม 144 ราย ปัจจุบันยังมีสถานการณ์อุทกภัย 18 จังหวัด 87 อำเภอ สำหรับพื้นที่ประสบอุทกภัยในภาคใต้ รวม 12 จังหวัด 130 อำเภอ 819 ตำบล 5,643 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 570,317 ครัวเรือน 1,833,277 คน มีผู้เสียชีวิต 59 ราย รวมทั่วประเทศ มีผู้เสียชีวิตแล้ว 203 ราย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ สังคม