โอลิมปิก 2020

ประชุมสัตว์พันธุ์พืชตร.สากล พ.ย.54

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พลตำรวจตรี ประวุฒิ ถาวรศิริ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผย ผลการเข้าร่วมประชุมสมัชชาตำรวจสากล ณ กรุงโดฮา ประเทศการ์ต้า ครั้งที่ 79 ระหว่างวันที่ 8-10 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ว่า พลตำรวจเอก วิเชียร พจน์โพธิ์ศรีผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะผู้แทนประเทศไทย ได้เสนอร่างกฎหมาย เรื่องการรณรงค์อนุรักษ์สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เข้าสู่ที่ประชุม เนื่องจาก ประเทศไทยเล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้นำเสนอร่างกฎหมายเข้าสู่ที่ประชุม ซึ่งมีประเทศสมาชิกตำรวจสากล เข้าร่วมประชุมจำนวน 128 ประเทศ และทุกประเทศได้มีมติยอมรับเห็นอย่างเป็นเอกฉันท์ ส่งผลให้มีการจัดประชุมการทำงาน และการปฏิบัติที่ประเทศไทย ประมาณเดือน พฤศจิกายน ในปี 2554 โดยจะมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 200 ประเทศ เป็นการประชุมของคณะทำงาน เรื่องการจัดตั้งคณะกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดลล้อม และคุ้มครองสัตว์สงวน และสัตว์ป่าในภูมิภาค

นอกจากนี้ ยังระบุด้วยว่า การที่ตำรวจสากล ให้การยอมรับและสนับสนุนแนวทางในการปฏิบัติของตำรวจไทย นับเป็นความสำเร็จ และความภาคภูมิใจของตำรวจไทย ขณะเดียวกัน เชื่อว่า การที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมนั้น จะส่งผลดี ต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทย รวมทั้งเรื่องการท่องเที่ยว และการให้การสนับสนุนเรื่องอื่นๆ ด้วย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ อาชญากรรม