สธ.แจกเงินน้ำท่วมแก่อสม. จนท.สธ. ทั่วปท.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้วอร์รูมน้ำท่วมของกระทรวงสาธารณสุข สำรวจจำนวนอาสามัคร และ เจ้าหน้าสาธารณสุข ที่ประสบภัยน้ำท่วมทั่วประเทศ เพื่อเร่งให้การช่วยเหลือ โดยเฉพาะการให้เงินช่วยเหลือเบื้องต้น รายละ 5,000 บาท ตามมติคณะรัฐมนตรี ให้เป็นไปอย่างรวดเร็วขึ้น เพื่อเป็นกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ อาสาสมัคร

ขณะที่ วอร์รูมรายงานจำนวนเบื้องต้นจาก 27 จังหวัด ว่า มีอาสาสมัครที่ประสบภัยน้ำท่วม 61,043 คน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จำนวน 4,054 คน รวมทั้งสิ้น 65,097 คน ที่ตรวจสอบเบื้องต้นว่า เข้าเกณฑ์ได้รับความช่วยเหลือ

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ได้มอบแนวทางปฎิบัติให้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ทุกจังหวัด ที่ประสบภัย ประสานงานที่เกี่ยวข้อง ตามขั้นตอนโดยเร็ว เพื่อมอบเงินช่วยเหลือ 5,000 บาทต่อราย ให้กับอาสาสมัครและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโดยด่วน