น้ำท่วมบุรีรัมย์ ส่งผลโรคท้องร่วงระบาด

น้ำท่วมบุรีรัมย์ ส่งผลโรคท้องร่วงระบาด

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

น.พ.สมพงษ์ จรุงจิตตานุสนธิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ออกมาเปิดเผยว่า หลังจากหลายพื้นที่อำเภอใน จ.บุรีรัมย์ ประสบปัญหาน้ำท่วมขังบ้านเรือน ไร่นา และ ถนน เป็นระยะเวลาเกือบ 1 เดือน ส่งผลให้มีประชาชน ทั้ง เด็ก ผู้ใหญ่ คนชรา เกิดเจ็บป่วยด้วยโรคท้องร่วง เข้ารับรักษาตัว ที่โรงพยาบาลต่างๆ สูงถึง 2,161 ราย นอกจากนั้น ยังพบว่า ประชาชนเจ็บป่วยด้วยโรคที่มากับน้ำอีก ร่วม 2,000 ราย สาเหตุส่วนใหญ่ เกิดจากการลงแช่น้ำเป็นเวลานาน โดยเฉพาะเกษตรกรที่ลงเกี่ยวข้าวในน้ำ ประกอบกับน้ำที่ไหลมาท่วมขัง ในพื้นที่ต่างๆ เป็นน้ำที่ไม่สะอาด จึงทำให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคได้ง่าย ทั้งนี้ คาดว่า แนวโน้มหลังน้ำลด จะมีผู้ป่วยด้วยโรคที่มากับน้ำ เข้ามารับการตรวจรักษา ตามสถานพยาบาลต่างๆ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง