โอลิมปิก 2020

นายกฯเผยเร่งยกระดับศูนย์เด็กเล็กทั่วปท.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กล่าวระหว่าง ปาฐกถา เรื่อง "เด็กปฐมวัย สมรรถนะดี คิดดี ทำดี" ว่า รัฐบาลได้มุ่งยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของประชาชน ซึ่ง 6 ปีแรกนั้น มีความสำคัญกับการปูพื้นฐานของชีวิตเด็กประถมวัย จึงมีความสำคัญและรัฐบาลก็พยายามผลักดันนโยบาย เพื่อให้เกิดความเหมาะสม ทั้งนี้ ยอมรับที่ผ่านมา มีปัญหาช่องว่าง เพราะการศึกษาขั้นพื้นฐานนั้น จะเริ่มต้นดูแลตั้งแต่ระดับประถมศึกษา รวมทั้ง มีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการของเด็ก ซึ่งยากจะแก้ไข อาทิ การตั้งครรภ์ก่อนไว้อันควร โดยขณะนี้เรื่องดังกล่าวได้มอบหมายให้ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เร่งหาทางแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด

ขณะเดียวกัน รัฐบาล เร่งยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชุมชนโดยนำ สถาบันการศึกษา เข้ามายกระดับการเรียนรู้ของชุมชน ทั้งนี้ สิ่งสำคัญคือการทำความเข้าใจร่วมกันในการศึกษาประถมวัย เพราะการพัฒนาเด็กประถมวัยนั้น จะถูกยัดเยียดความรู้ด้วยการสอบเข้าศึกษาต่อ ซึ่งการส่งเสริมสมรรถนะของเด็กเป็นเรื่องสำคัญที่สุด และเป็นสิ่งท้าทายในการพัฒนาเด็ก อย่างไรก็ตาม การพัฒนาเด็ก ต้องคำนึงถึงความเหมาะสม ความต้องการ และการคิดถึงสมรรถนะของเด็ก
เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของเด็กด้วย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ การเมือง