สส.เตรียมตั้งกระทู้ถามนายกเยียวยาน้ำท่วม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวันนี้ เริ่มขึ้น เวลา 09.00 น. โดยมี พ.อ.อภิวันท์ วิริยะชัย รองประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุม โดยได้มีการเปิดให้สมาชิกหารือก่อนการประชุม ทั้งนี้ ในส่วนของระเบียบวาระที่สำคัญ ได้แก่ การตั้งกระทู้ถามสดนายกฯ เรื่องความชัดเจนในมาตรการฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติจากธรรมชาติ และกลไกการบริหารงานของคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย หรือ คชอ. เรื่องการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยพิบัติที่เกิดขึ้นทั้งในเหตุการณ์เฉพาะหน้าและอนาคต โดยเฉพาะเขตพื้นที่ จ.สงขลา และเรื่องการจัดนโยบายข้าวล้มเหลว และการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ไม่เป็นไปตามกลไกตลาด ทำให้ชาวนาเสียประโยชน์ ขณะที่ กระทู้ทั่วไป ได้แก่ เรื่องนโยบายการโอนสำนักงานปฏิรูปที่ดิน กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปสังกัด สำนักนายกฯ เรื่องโครงการแก้มลิงบางบาล 1 เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและเรื่องการเพาะเลี้ยงสาหร่ายในทะเลตรัง