โอลิมปิก 2020

ผวจ.บุรีรัมย์ออกสำรวจพื้นที่เกษตร18อำเภอ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ออกมาระบุถึงการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจาก อุทกภัย นาข้าว และพืชไร่ถูกน้ำท่วมเสียหายว่า ขณะนี้ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งสำรวจ และนำข้อมูลนาข้าวของเกษตรกร ที่ได้รับความเสียหาย ทั้ง 18 อำเภอ ให้ทางจังหวัดทราบ เบื้องต้น มีนาข้าวของเกษตรกรถูกน้ำท่วม กว่า 4,000 ไร่ คาดว่า จะเสียหายสิ้นเชิง กว่า 282,000 ไร่ พืชไร่ 23,500 ไร่ รวมทั้งสิ้นกว่า 306,000 ไร่ ส่วนพื้นที่ ที่ได้รับความเสียหายมากที่สุด คือ อำเภอพุทไธสง คูเมือง แคนดง และอำเภอสตึก ซึ่งทางจังหวัดจะได้เสนอรัฐบาล ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือ
บรรเทาความเดือดร้อน ให้กับเกษตรกรที่ประสบภัยโดยเร็ว เทศบาล จะจ่ายเงินชดเชยให้กับเกษตรกร ไม่น้อยกว่า 641 ล้านบาท ในส่วนพื้นที่ ที่มีน้ำท่วมขัง หลังน้ำลดจะได้เร่งให้เจ้าหน้าที่ ลงไปสำรวจความเสียหาย อีกครั้ง เพื่อที่จะได้ขอรับความช่วยเหลือต่อไป

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง