สนุกสายเปย์ แม่ฉันต้องได้!

เกษตรพิจิตรพบชาวนาแจ้งข้อมูลเท็จหวังเงิน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายปริมาณ ปั้นลี้ รักษาการ เกษตรจังหวัดพิจิตร เปิดเผยถึง สถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมา ทางราชการให้ ชาวนา มาแจ้งความเสียหาย เพื่อขอรับการช่วยเหลือจากรัฐบาล ซึ่ง จ.พิจิตร มี 12 อำเภอ แต่ถูกน้ำท่วมหนัก พืชผลทางการเกษตร เสียหายจริงแค่ 10 อำเภอ จากการสุ่มบัญชีรายชื่อมา จึงต้องมีการสุ่มตรวจข้อเท็จจริงดังกล่าว โดยมีการแต่งตั้งคณะทำงานระดับจังหวัด ออกสุ่มตรวจ ปรากฏว่า ใน 10 อำเภอ ตรวจสอบผ่านเพียง 4 อำเภอ ส่วนอีก 3 อำเภอ คือ อำเภอบางมูลนาค อำเภอบึงนาราง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง ยังทำข้อมูลไม่เสร็จ และพบว่ามี 3 อำเภอ ที่ลงไปสุ่มตรวจตัวอย่างแล้ว มีข้อเคลือบแคลงสงสัยว่า ชาวนาและผู้นำชุมชน รวมหัวกัน แจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ น้ำท่วมนา แต่ข้าวไม่เสียหาย แต่จะเอาเงินชดเชยได้แก่ อำเภอทับคล้อ อำเภอโพทะเล อำเภอวังทรายพูน เป็นเกษตรกรที่แจ้งแล้วน่าสงสัย ประมาณ 900 ราย มีพื้นที่จำนวน 14,000 ไร่ ซึ่งคณะทำงาน ได้ส่งเรื่องและตีกลับไปแล้ว ให้เกษตรอำเภอ ไปดำเนินการตรวจสอบมาใหม่ทั้งหมด ทั้งนี้ เพื่อมิให้เกิดการทุจริตในการมาขอรับการช่วยเหลือเงินชดเชย จากรัฐบาล

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง