แม่สอด เสนอ ติด CCTV ทั่วเมืองป้องกันภัย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ห้องประชุม สถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ได้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ (กต.ตร.) โดยมี นายนิยม ไวยรัชพานิช ประธาน กต.ตร.สภ.แม่สอด และคณะกรรมการกว่า 20 คน เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ เพื่อพิจารณาบทบาทหน้าที่ และการติดตามการทำงานของตำรวจในช่วงที่ผ่านมา เนื่องจากที่ผ่านมานั้น ได้เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์คนไทยหลายประการ ที่จะต้องได้รับการแก้ไข รวมทั้ง การจัดระบบการจราจรที่เริ่มหนาแน่น เนื่องจาก ในเขตเทศบาล "นครแม่สอด" นั้น มียวดยานพาหนะเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว จากความเจริญทางเศรษฐกิจ-สังคม และการเติบโตของเมือง โดยที่ประชุมได้เตรียมแผน เพื่อกำหนดระบบการจราจร ให้เกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว รองรับความเจริญในการเตรียมยกฐานะให้เป็นท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ "นครแม่สอด"

ด้าน นายเทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ได้เสนอให้ คณะกรรมการ กต.ตร.แม่สอด ได้ติดตั้งทีวีวงจรปิด หรือ CCTV ทั่วเมือง โดยเฉพาะในจุดสำคัญต่าง ๆ โดยเชื่อมเข้ากับระบบอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้ เพื่อใช้ระบบ CCTV ในการติดตามผู้กระทำผิดกฎหมายในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การทำผิดกฎหมายจราจร หรือ อื่น ๆ รวมทั้ง การติดตามคนร้ายที่อาจจะก่อเหตุและก่ออาชญากรรมในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งจะสามารถติดตามจับกุมคนร้ายได้ง่ายขึ้น และล่าสุด ได้มีเหตุการณ์กลุ่มวัยรุ่น ได้ใช้อาวุธเข้าไปรุมทำร้ายเจ้าของร้านขายอาหาร หรือ มีคนร้ายชาวพม่า ไปทำร้ายนายจ้างและนำทรัพย์สินไป ซึ่งหากมีการติดตั้งระบบ CCTV เชื่อมอินเทอร์เน็ต จะเกิดผลดีต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ โดยติดตั้งตามสี่แยกไฟแดง หน้าธนาคาร ตลาดสด ถนนสายหลัก และสถานที่ราชการ รวมทั้งสถานที่สำคัญต่างๆ คาดว่า งบประมาณในการติดตั้ง CCTV จะอยู่ระหว่าง 2-3 ล้านบาท โดย "นครแม่สอด" พร้อมที่จะสนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่ง โดยคณะกรรมการ กต.ตร. จะต้องแสวงหาความร่วมมือกับประชาชน เพื่อจัดงบประมาณมาสมทบ ซึ่งจะเป็นผลดีอย่างยิ่งในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในรูปแบบต่างๆ