ป.ป.ท.ส่ง จนท.ตรวจทุจริตเงินน้ำท่วม

ป.ป.ท.ส่ง จนท.ตรวจทุจริตเงินน้ำท่วม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายประยงค์ ปรียาจิตต์ รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หรือ ป.ป.ท. กล่าวถึงกระแสข่าวที่ระบุว่า มีการทุจริตหักเงินชดเชยค่าเสียหายบ้านเรือนของประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมในช่วงเดือน ต.ค.ที่ผ่านมา โดยทางคณะรัฐมนตรี ได้มีความเห็นร่วมกัน และอนุมัติหลักการใช้จ่ายเงินชดเชยครัวเรือนละ 5,000 บาท พร้อมกับยืนยันว่า รัฐบาลจะมีการจัดสรรเงินช่วยเหลือให้ถึงมือประชาชนผู้ประสบภัยอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยจ่ายผ่านทางธนาคารของรัฐ แต่กลับพบว่ามีการร้องเรียนว่า ประชาชนไม่ได้รับเงินค่าชดเชยอย่างเต็มหน่วยเบื้องต้นยังไม่พบการร้องเรียนในลักษณะดังกล่าว เข้ามาที่สำนักงาน ป.ป.ท. ดังนั้นจะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อน แต่หลังจากนี้จะมีการจ่ายเงินค่าชดเชยเพื่อเยียวยา ความเสียหายแก่ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบอยู่เป็นระยะ ดังนั้นทาง ป.ป.ท.
จะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปสุ่มตรวจ เพื่อหาข้อเท็จจริงในบางพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลให้ได้มากที่สุด