ปภ.คาด11จังหวัดอันตรายจากภัยหนาว

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ระบุว่า คาดว่า ในปีนี้จะมี 11 จังหวัด ที่อากาศหนาวจัด อุณหภูมิเฉลี่ยจะลดต่ำกว่าค่าปกติ 2 - 3 องศาเซลเซียส ได้แก่ ตาก แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา น่าน เลย อุดรธานี หนองคาย สกลนคร และ นครพนม ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวขึ้น ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย