โอลิมปิก 2020

น้ำท่วมคนป่วยกว่า5แสนเสี่ยงโรคซึมเศร้า

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึง สถานการณ์น้ำท่วม ว่า จากการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พบผู้เจ็บป่วยสะสม ตั้งแต่ 20 ตุลาคม ถึง 10 พฤศจิกายน 2553 จำนวน 541,792 คน โรคน้ำกัดเท้ามากอันดับ 1 ส่วนไข้หวัดมีแนวโน้มลดลง ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข ได้ส่งทีมแพทย์เคลื่อนที่ ทั้งทีมสุขภาพจิต และทีมสุขภาพกาย ลงพื้นที่ดูแลประชาชน
ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุมพร และ นครศรีธรรมราช อย่างต่อเนื่อง และขณะนี้มีผู้ป่วยที่มีความเครียดสูงประมาณ 500 คน ที่ต้องติดตามเป็นพิเศษ เพื่อป้องกันการเสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้า

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ สังคม