โฆษก ทบ.เผยชายแดนไทย-พม่า สงบแล้ว

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก กล่าวว่า ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ได้รายงานสถานการณ์ชายแดนไทย-พม่า ล่าสุดว่า การปะทะกันระหว่างทหารพม่า กับชนกลุ่มน้อย บริเวณตรงข้าม อ.แม่สอด อ.พบพระ จ.ตาก และ
อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ได้ยุติลงแล้ว และผู้หลบหนีภัยชาวพม่าทั้ง 3 จุด ก็ได้ทยอยเดินทางกลับประเทศ คงเหลืออยู่ที่ อ.สังขละบุรี ประมาณ 200 คน ซึ่งคาดว่า ในวันนี้ผู้หลบหนีภัยชาวพม่าที่เหลือ จะเดินทางกลับประเทศทั้งหมด

ส่วนบรรยากาศ ที่ ตลาดริมเมย อ.แม่สอด จ.ตาก ผู้ประกอบการร้านค้า ก็ได้เริ่มทยอยเปิดค้าขายตามปกติแล้ว อย่างไรก็ตาม แม้ว่าสถานการณ์บริเวณชายแดน จะคลี่คลายลงแล้ว แต่ทางกองทัพบก ยังคงให้หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4
และหน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน ขณะเดียวกัน ทางทหารไทยได้ประสานไปยังทหารพม่า เพื่อแจ้งให้ทราบถึงผลกระทบ ที่ไทยได้รับจากการสู้รบครั้งนี้ พร้อมทั้งหาแนวทางป้องกันและแก้ไขร่วมกันต่อไป