น้ำตาปียังท่วมหลังมวลน้ำตอนเหนือสมทบ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

หน่วยงานภาคเอกชนใน จ.สุราษฎร์ธานี ร่วมกันมอบสิ่งของและเงินสด ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยมอบผ่านทาง นายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อให้นำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในทั้ง 19 อำเภอ โดยมีสโมสรโรตารีศรีตาปี บริษัท ยูนิลิเวอร์ไทยเทรดดิ้ง ชมรมลูกหลานไหหลำและเพื่อน กระทรวงการต่างประเทศ ชมรมสังสรรค์สามัคคีสุราษฎร์ รวมเป็นเงินสด 343,928 บาท พร้อมข้าวสารอีก 160 ถุง ด้าน นายสุราษฎร์ ฉิมพลีศิริ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 มอบผลิตภัณฑ์สุขาเคลื่อนที่ หรือ ส้วมฉุกเฉิน ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ทำจากกระดาษ จำนวน 150 ชิ้น ให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ผ่านทาง ผู้ว่าฯ เช่นกัน ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี ยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำ พื้นที่การเกษตร
สวนปาล์มน้ำมัน และสวนยางพารา ระดับน้ำในแม่น้ำตาปีที่ อ.พระแสง ยังคงล้นตลิ่งท่วมขังต่อไปอีกระยะหนึ่งโดยระดับน้ำยังอยู่ในระดับทรงตัวที่ 5.93 เมตร และยังมีมวลน้ำทางตอนเหนือ ไหลลงมาสมทบอย่างต่อเนื่อง