ศาลอุทธรณ์ไม่รับฟ้องคดีอดีตปปช.ฟ้องสตง.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งไม่รับฟ้องในคดีที่ พล.ต.อ.วุฒิชัย ศรีรัตนวุฒิ อดีตคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือ ป.ป.ช. เป็นโจทก์ยื่นฟ้องสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และนายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ในฐานะรักษาการผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นจำเลยที่ 1-3 ในความผิดเป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติ หรือ ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบ จากกรณีเมื่อวันที่ 26 ส.ค. ถึงวันที่ 17 ก.ย. ปี 2551คุณหญิงจารุวรรณ ในฐานะผู้แทนอำนาจ ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ได้กดดันให้คณะกรรมการบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) แก้ไขทบทวนคุณสมบัติของโจทก์ เพื่อต้องการให้โจทก์เป็นผู้ขาดคุณสมบัติ ห้ามดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) และกรรมการตรวจสอบของบริษัทการบินไทย โดยกล่าวหาว่า พล.ต.อ.วุฒิชัย เป็นผู้ขาดคุณสมบัติ เนื่องจากเคยต้องคำพิพากษาของศาลฎีกา แผนกคดีอาญา ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ในคดีทุจรติออกระเบียบ ป.ป.ช. โดยขึ้นเงินเดือนให้กับตนเอง โดยศาลอุทธรณ์ พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า จำเลยมีอำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินปี 2542 โดยชอบ ในการขอให้การบินไทยตรวจสอบคุณสมบัติของโจทก์ จึงไม่ถือว่า เป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือกลั่นแกล้งตามที่โจทก์กล่าวอ้าง คดีจึงไม่มีมูล พิพากษายืนตามศาลชั้นต้น ให้ยกฟ้อง