ดนัยธรนำสื่อเยี่ยมคนน้ำท่วมริมเจ้าพระยา

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พล.ต.ท.ดนัยธร วงศ์ไทย ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รับผิดชอบกำกับดูแลศูนย์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วยกรมเจ้าท่า สำนักงานส่งกำลังบำรุง ตำรวจน้ำ ตำรวจท่องเที่ยว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสื่อมวลชน ลงพื้นที่ให้กำลังใจ และมอบของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมสั่งกำชับการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจ ในการป้องกันและปราบปรามปัญหาอาชญากรรม ที่อาจจะเกิดขึ้นหลังน้ำลด พร้อมส่งมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์และยารักษาโรค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน โดยเริ่มเดินทางจากสถานีตำรวจน้ำ
บางรัก ไปยังชุมชนสะพานซังฮี้ ชุมชนพระราม 8 โดยเฉพาะชุมชนพระราม 6 จะตรวจบริเวณเขื่อนฟันหลอ หรือ เขื่อนกั้นน้ำของ กทม. ที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จด้วย