กรมทรัพย์ฯเผยพื้นที่เสี่ยงดินถล่มหลายที่

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางพรทิพย์ ปั่นเจริญ อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี กล่าวว่า ยังคงมีพื้นที่ใน นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และ ตรัง ที่เสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มอีก เพราะมีการคาดการณ์ว่า ฝนจะตกหนักมากกว่า 100 มิลลิเมตร ประกอบกับดินอุ้มน้ำไว้ในปริมาณมากแล้ว ในก่อนหน้านี้ สำหรับอำเภอที่เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม ที่ จ.นครศรีธรรมราช ได้แก่ อ.พิปูน อ.ฉวาง อ.พรหมคีรี อ.ร่อนพิบูลย์ อ.ลานสกา อ.นบพิตำ อ.ทุ่งสง อ.สิชล ส่วนที่ อ.ขนอม ซึ่งเกิดดินถล่มเป็นระยะทาง 6 กิโลเมตร ไปแล้วนั้น มีโอกาสเกิดซ้ำอีก ส่วนอำเภอที่เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มที่ จ.สุราษฎร์ธานี ได้แก่ อ.ท่าชนะ อ.เวียงสระ อ.ไชยา อ.บ้านนาสาร อ.วิภาวดี อำเภอที่เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มที่ จ.ตรัง ได้แก่ อ.เมือง อ.ห้วยยอด อ.นาโยง อ.ย่านตาขาว อ.ปะเหลียน

อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี กล่าวด้วยว่า ทั้งประเทศมีหมู่บ้านเสี่ยงภัยดินถล่ม 60,450 หมู่บ้าน ใน 51 จังหวัด ซึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดดินถล่มเนื่องจาก ลักษณะทางภูมิประเทศ และปริมาณน้ำฝนมาก จนดินไม่สามารถอุ้มน้ำได้อีก และส่วนหนึ่งมาจากน้ำมือมนุษย์ ในการปรับเปลี่ยนพื้นดิน เพื่อทำการเกษตรและที่อยู่อาศัย ทำให้พื้นที่เกิดความลาดชั้น จึงมีโอกาสที่ดินจะถล่มมากขึ้น