ปภ. เผยยอดคนตายจากน้ำท่วม185 ใต้58ราย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือ ปภ. รายงานว่า ขณะนี้ จังหวัดที่ยังคงมีสถานการณ์อุทกภัย ทั้งสิ้น 18 จังหวัด 87 อำเภอ 669 ตำบล 4,912 หมู่บ้าน 474,497 ครัวเรือน 1,421,140 คน พื้นที่การเกษตร ที่คาดว่าจะเสียหาย 6,316,156 ไร่ ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ นครราชสีมา ศรีสะเกษ สุรินทร์ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี นนทบุรี และ ปทุมธานี มีผู้เสียชีวิต ทั้งสิ้น 185 ราย

สำหรับ สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดประสบอุทกภัยทั้งสิ้น 12 จังหวัด 130 อำเภอ 817 ตำบล 5,642 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 535,696 ครัวเรือน 1,731,876 คน ได้แก่ จังหวัดสงขลา สตูล ตรัง นราธิวาส ยะลา ปัตตานี พัทลุง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช กระบี่ ชุมพร และจังหวัดระนอง มีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น 58 ราย