ชลประทานเชียงใหม่จัดสรรใช้น้ำ2เขื่อนใหญ่

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวีระชัย วราภาสกุล ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 12 เชียงใหม่ กล่าวในโอกาสเดินทางมายัง เขื่อนกิ่วคอหมา และเขื่อนกิ่วลม ที่อำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปาง ว่า ขณะนี้มีปริมาณน้ำในเขื่อนกิ่วคอหมา 195 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็น
ร้อยละ 115 ของความจุอ่าง รองรับน้ำได้อีก 1.3 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนกิ่วลม 98 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น ร้อยละ 92 ของความจุอ่าง รองรับน้ำได้อีก 8 ล้านลูกบาศก์เมตร รวมทั้ง 2 เขื่อน มีปริมาณน้ำ 293 ล้านลูกบาศก์เมตร และยังสามารถรองรับน้ำได้อีก 21 ล้านลูกบาศก์เมตร

หากจะมีฝนตกลงมาอีก จากสภาวะอากาศที่แปรปรวน ก็จะไม่เกิดผลกระทบ หรือ เกิดอุทกภัยขึ้นแต่อย่างใด และสามารถจัดสรรน้ำให้พื้นที่เกษตรในเขตชลประทาน กว่า 1 แสนไร่ และใช้ในการอุปโภคบริโภคได้ จนถึงฤดูฝนในปีหน้า เป็นโอกาสดีที่เกษตรกรในเขตพื้นที่ชลประทาน จะได้วางแผนเตรียมการปลูกพืชเกษตร ซึ่งคาดว่า ผลผลิตทางการเกษตรในปีหน้า จะมีราคาดี

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง