สธ.ใช้ 4 เร็ว กันโรคฉี่หนู หลังน้ำท่วม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ดร.พรรณสิริ กุลนาถศิริ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมเริ่มเข้าสู่ในระยะการฟื้นฟู ซึ่งเป็นบทบาทหนักของกระทรวงสาธารณสุข ที่จะป้องกันทุกวิถีทางไม่ให้มีโรคระบาด โดยโรคที่คาดว่าจะเกิดตามมา ก็คือ โรคฉี่หนู ดังนั้นในการการป้องกันโรคดังกล่าว ได้สั่งการให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่ประสบภัย เฝ้าระวังอย่างเต็มที่ ร่วมกับ สำนักงานควบคุมป้องกันโรค 12 ศูนย์ และสำนักระบาดวิทยา เน้นหนักไปที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ โดยให้ทุกพื้นที่ใช้ยุทธการ 4 เร็ว คือ ค้นหาผู้ป่วยให้เร็ว วินิจฉัยเร็ว ให้การรักษาเร็ว และควบคุมการแพร่ระบาดให้รวดเร็ว

อย่างไรก็ตาม โรคนี้มียารักษาให้หายขาดได้ และจากผลการเฝ้าระวังจนถึงขณะนี้ ยังไม่พบการระบาดจากโรคฉี่หนูในสถานการณ์น้ำท่วมแต่อย่างใด