โอลิมปิก 2020

สกลฯซ่อมเขื่อนป้องกันแนวตลิ่งริมน้ำอูน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

หลังฤดูฝนผ่านพ้นไป หลายหน่วยงาน ก็เร่งซ่อมแซม สิ่งสาธารณูปโภค ซึ่ง จ.สกลนคร ในช่วงเดือน ส.ค. - ก.ย. ที่ผ่านมา ก็ได้รับผลกระทบ จากฝนตกหนักและน้ำท่วมขัง โดยมีถนนเสียหายกว่า 600 เส้นทาง โดยเฉพาะถนนลูกรัง ซึ่งหลายหน่วยงาน ก็ได้เร่งซ่อมแซมและฟื้นฟู ให้กลับมาใช้งานได้อีก เช่นเดียวกับ อ.พนานิคม ผู้รับเหมาและช่างก่อสร้าง ได้เร่งก่อสร้างเขื่อนป้องกันแนวตลิ่งริมลำน้ำอูน ริมถนนนิตโย

หลังถูกน้ำป่าจากเทือกเขาภูพาน ที่ไหลผ่านลำน้ำยาม ในเขตเทศบาลพนานิคม จ.สกลนคร กัดเซาะแนวถนน เข้าไปกว่า 5 เมตร ระยะทางกว่า 50 เมตร จนทำความเสียหาย ให้กับแนวกั้นตลิ่ง ซึ่งก่อสร้างจากไม้ ที่ก่อสร้างมาพร้อมกับถนนในยุคแรกๆ โดยการซ่อมแซม ใช้งบประมาณกว่า 1.5 ล้านบาท เป็นแนวตลิ่งก่อสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ทำให้ทนทานกระแสน้ำได้ในฤดูน้ำหลาก

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง