รร.สกลฯจัดกีฬาสีสร้างภูมิคุ้มกันหน้าหนาว

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

โรงเรียนในจังหวัดสกลนคร เริ่มมีการแข่งขันกีฬาสี หลายโรงเรียนจึงใช้โอกาสนี้ให้นักเรียนฝึกซ้อมเล่นกีฬา เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคที่มากับอากาศหนาว โดยเฉพาะเด็กนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล โดยที่ ร.ร.เซนต์โยเซฟ อ.เมือง จ.สกลนคร ส่งเสริมให้เด็กหันมาเล่นกีฬาเพื่อออกกำลังกายสร้างภูมิคุ้มกัน โดยเฉพาะในช่วงนี้สภาพอากาศของจังหวัดสกลนคร เริ่มมีอากาศเย็นลง การออกกำลังกายจึงเป็นหนทางหนึ่งในการป้องกันโรค ทางโรงเรียนจึงให้เด็กนักเรียน นำอุปกรณ์ออกกำลังกายที่กำลังเป็นที่นิยมอย่างฮูลาฮูป มาเล่นเพื่อสร้างแรงจูง
ใจให้กับเด็ก ซึ่งก็ได้รับความสนใจมีเด็กๆ นำเครื่องเล่นดังกล่าว ออกมาออกกำลังกายตามจังหวะท่าทางที่ตนเองถนัด นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังอนุญาตให้นักเรียนสวมใส่เสื้อผ้ากางเกงขายาว เพื่อปกป้องอากาศหนาว และสร้างความอบอุ่นให้แก่ร่างกายอีกด้วย