พระราชินีพระราชทานสิ่งของ1,500ชุดพัทลุง

พระราชินีพระราชทานสิ่งของ1,500ชุดพัทลุง
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง และกองบัญชาการช่วยรบที่ 4 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร นำชุดธารน้ำใจพระราชทาน จำนวน 1,500 ชุด มอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยและวาตภัย ณ วัดแหลมตะโหนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง สร้างความปลาบปลื้มแกราษฎร เป็นล้นพ้น

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงห่วงใย โปรดเกล้าฯ ให้ สภากาชาดไทย นำชุดธารน้ำใจพระราชทาน ประกอบด้วย ข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องอุปโภคบริโภค เครื่องนุ่งห่ม และของใช้ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในสถานการณ์ฉุกเฉินได้ทันที พร้อม ยาสามัญประจำบ้าน เวชภัณฑ์ ชุดสุขอนามัย ผ้าห่ม และเสื้อยืด มามอบให้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น อีกทั้ง มีหน่วยแพทย์พระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เข้ารับการรักษาโรคให้กับผู้ประสบภัย ซึ่งส่วนใหญ่ พบว่า เป็นโรคน้ำกัดเท้า และโรคซึมเศร้า