มูลนิธิหัวใจฯ ออกตรวจผู้ป่วยร.พ.สตูล

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวินัย ครุวรรณพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ประธานเปิดการออกตรวจของหน่วยมูลนิธิโรคหัวใจ ที่มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ ห้องประกายเพชร โรงพยาบาลจังหวัดสตูล โดยมี คณะแพทย์ และสมาคมแพทย์โรคหัวใจ จัดคณะแพทย์เข้าตรวจโรคหัวใจให้กับผู้ป่วย ในโครงการโรคหัวใจสัญจร ที่ โรงพยาบาล จังหวัดสตูล ที่มีการขาดแคลนอุปกรณ์ และบุคลากร ด้านโรคหัวใจ ซึ่งในวันนี้มีผู้ป่วยเข้ารับการตรวจ จำนวน 139 ราย และจะมีการตรวจรักษา ทั้งการผ่าตัด การช่วยเหลือที่จะต้องส่งไปรักษาที่ กรุงเทพมหานคร หรือ โรงพยาบาลในภูมิภาค ที่มีความสามารถ

สำหรับในปีนี้ จังหวัดสตูล มีผู้ป่วยจำนวนมาก 139 ราย อย่างไรก็ตาม โครงการดังกล่าว ทำการรักษาผู้ป่วยในปีนี้จำนวน 2,500 ราย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์