ปภ.เผยคนตายจากน้ำท่วมแล้ว181ราย-ใต้56

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือ ปภ. รายงานยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง รวม 18 จังหวัด 87 อำเภอ 669 ตำบล 4,912 หมู่บ้าน ราษฎรเดือดร้อน 474,497 ครัวเรือน 1,421,140 คน ผู้เสียชีวิต 125 ราย แบ่งเป็น ภาคเหนือ 1 จังหวัด ได้แก่ นครสวรรค์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา ศรีสะเกษ สุรินทร์ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี ภาคกลาง 9 จังหวัด ได้แก่ ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี นนทบุรี ปทุมธานี ส่วนภาคใต้ เกิดสถานการณ์อุทกภัย ใน 12 จังหวัด 130 อำเภอ 817 ตำบล 5,642 หมู่บ้าน ราษฎรเดือดร้อน 535,696 ครัวเรือน 1,731,876 คน ผู้เสียชีวิต 56 ราย ได้แก่ สงขลา สตูล ตรัง นราธิวาส ยะลา ปัตตานี พัทลุง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช กระบี่ ชุมพร และ ระนอง ขณะนี้ทั่วประเทศ มีพื้นที่ประสบอุทกภัย รวม 30 จังหวัด 217 อำเภอ 1,486 ตำบล 10,554 หมู่บ้าน 1,010,193 ครัวเรือน 3,153,016 คน ผู้เสียชีวิต 181 ราย ทั้งนี้ ผู้ประสบอุทกภัย สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงาน ขณะนี้มีพื้นที่ประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยหนาว) แล้ว10 จังหวัด 141 อำเภอ 989 ตำบล 33,624 หมู่บ้าน แบ่งเป็น ภาคเหนือ 6 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ พะเยา แม่ฮ่องสอน น่าน ลำพูน และ เชียงราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 จังหวัด ได้แก่ อุดรธานี สกลนคร เลย และขอนแก่น สำหรับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ได้ดำเนินการ แจกจ่ายเครื่องนุ่งห่มกันหนาวไปแล้ว จำนวน 16,400 ชิ้น ทั้งนี้ ผู้ประสบภัยหนาวสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง