เกษตรกรกว่า100คนบุกสภา

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ตัวแทนสมัชชาเกษตรกรรายย่อยกว่า 100 คน จาก อ.โพนชัย จ.นครราชสีมา ภายใต้การนำของ นายนคร ศรีวิพัฒน์ เลขาธิการสมัชชาเกษตรกรรายย่อย ได้เดินทางมาชุมนุมด้านหน้าอาคารรัฐสภา เพื่อยื่นหนังสือต่อ นายกรัฐมนตรี ทวงถามถึงความคืบหน้า กรณีขอให้แก้ไขมติคณะรัฐมนตรี เรื่องการให้ธนาคาร 4 แห่ง ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้เกษตรกรซึ่งเห็นว่า มติดังกล่าว แม้จะมีเจตนา เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับเกษตรกร แต่ยังมีเนื้อหาบางประการ ที่อาจส่งผลเสียต่อกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เนื่องจากการกำหนดให้เกษตรกร ต้องชำระหนี้ ส่วนเงินต้นครึ่งหนึ่งกับเจ้าหนี้เดิมอัตราดอกเบี้ยกว่า ร้อยละ 3 บาท โดยให้หลักทรัพย์ ยังอยู่กับเจ้าหนี้เดิม ถือเป็นกระบวนการที่ขัดกับหลักการจัดการหนี้ของกองทุนฟื้นฟู จึงอยากเรียกร้องให้มีการปรับแก้มติคณะรัฐมนตรี โดยให้เกษตรกรทุกราย ที่ขึ้นทะเบียนกับกองทุนฟื้นฟู ได้ปรับโครงสร้างหนี้ และเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูอาชีพ กับกองทุนฟื้นฟู และขอให้รัฐบาลหาวิธีการให้เกษตรกรผ่อนชำระหนี้ ตามเงื่อนไขการปรับโครงสร้างหนี้กับกองทุนฟื้นฟู เนื่องจากปัจจุบันมีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนหนี้ กับกองทุนฟื้นฟูจำนวนกว่า 4 แสนราย