อุบลฯระบายน้ำในแม่น้ำมูลลงสู่แก้มลิง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สถานการณ์น้ำมูล ที่จังหวัดอุบลราชธานี ขณะนี้ระดับน้ำมูลสูงขึ้นกว่าวานนี้ กว่า 10 ซ.ม. เท่านั้น คงไม่มีผลกระทบกับผู้อาศัยริมฝั่งแม่น้ำมูลเท่าไร เนื่องจากจังหวัดอุบลราชธานี ได้เร่งสูบน้ำมูลไปเก็บไว้ ที่แก้มลิง เพิ่มเติมจากวานนี้
10 เครื่อง ขณะนี้ผู้ที่ได้อพยพจากน้ำท่วม ที่ริมฝั่งแม่น้ำมูล จังหวัดอุบลราชธานี เกิดโรคน้ำกัดเท้ากว่า 250 ราย ทำให้สำนักงานสาธารณสุข ต้องระดมแจกจ่ายยา เพื่อป้องกันน้ำกัดเท้าต่อไป มีผู้อพยพบางกลุ่ม ที่ถูกน้ำท่วมเกิดโรคตาแดง กว่า 30 ราย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข นำโดย นายแพทย์สุรพร ลอยหา ได้ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ลงแจกจ่ายยา ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมกว่า 350 คน