นายกเทศมนตรีแม่สอดช่วยผู้อพยพชาวพม่า

นายกเทศมนตรีแม่สอดช่วยผู้อพยพชาวพม่า
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายเทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก พร้อมคณะผู้บริหารและสมาชิกนครแม่สอด ไปเดินทางไปเยี่ยมและให้การดูแลช่วยเหลือ ผู้อพยพชาวพม่า จำนวนนับ 10,000 คน
ที่หน้ากองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 346 แม่สอด ซึ่งหลบหนีภัยสงคราม จากการสู้รบระหว่างทหารพม่ากับกองกำลังชนกลุ่มน้อยกะเหรี่ยง DKBA จากจังหวัดเมียวดีมายังฝั่งไทย โดยนายกเทศมนตรีนครแม่สอด ได้นำกลุ่มประธาน และคณะกรรมการชุมชน รวมทั้ง แม่บ้านและอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เข้าไปประกอบอาหารและจัดหาน้ำดื่ม เพื่อเลี้ยงดูผู้อพยพชาวพม่า อย่างเต็มที่ พร้อมกันนี้ ยังได้ให้ อสม. เข้าไปดูแลด้านสุขภาพ และจัดยาในการช่วยเหลือผู้ป่วยที่อพยพเข้ามา ร่วมกับ กิ่งกาชาดแม่สอด - มูลนิธิแม่สอดสามัคคีการกุศล โดยทางผู้บริหาร "นครแม่สอด" ยังได้ร่วมกับ นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และฝ่ายปกครองจังหวัดตาก ในการเตรียมเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย เพื่อเตรียมย้ายผู้อพยพบางส่วน ไปอยู่ในพื้นที่บริเวณสนามบินแม่สอด เนื่องจาก ขณะนี้ พื้นที่ ตชด.346 เริ่มมีผู้อพยพหนาแน่นขึ้น จึงต้องขยายพื้นที่ไปไว้ที่อื่นประกอบกับยังคงมีผู้อพยพเดินทางเข้ามาอย่างต่อเนื่อง

นายกเทศมนตรีนครแม่สอด กล่าวว่า ในฐานะ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีชายแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน เมื่อเพื่อนบ้านมีเหตุการณ์ไม่สงบและบางครั้งส่งผลกระทบกับคนไทยในพื้นที่ชายแดน ตนในฐานะผู้บริหารท้องถิ่น
ในเขต "นครแม่สอด" จึงต้องเข้ามาช่วยเหลือตามหลักมนุษยชน และหลักการบริหารงานของท้องถิ่นที่ต่อต่อกับพม่า