ศาลสั่งบ.ทอผ้าฯจ่าย3.6ล.ปล่อยฝุ่นพิษ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ศาลแรงงาน อ่านคำพิพากษาศาลฎีกาในคดีที่ นางสมบุญ สีคำดอกแค ลูกจ้างบริษัท โรงงานทอผ้ากรุงเทพ จำกัด กับพวก ซึ่งเป็นลูกจ้างในสถานประกอบการเดียวกัน รวม 38 คน ร่วมกันเป็นโจทก์ยื่นฟ้อง บริษัท โรงงานทอผ้ากรุงเทพ จำกัด เป็นจำเลยตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาสุขภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2537 จากกรณี เมื่อวันที่ 9 พ.ค. 2538 จำเลย ซึ่งเป็นนายจ้างมิได้ดำเนินการให้เกิดภาวะแวดล้อมในการทำงานที่เป็นอันตรายต่อลูกจ้าง ไม่ได้จัดอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอย่างได้มาตรฐานและเพียงพอ ทำให้โจทก์ที่เป็นลูกจ้างทั้ง 38 คน ต้องสูดฝุ่นฝ้ายเข้าไป จนป่วยเป็นโรคปอดอักเสบ โดยศาลแรงงานกลาง มีคำพิพากษา เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 46 ว่าจำเลยกระทำผิดจริงตามฟ้อง ให้ชดใช้ค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์ที่ 1 เป็นเงิน 110,000 บาท โจทก์อื่นอีก 37 คน จำนวนคนละ 60,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,690,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี

ศาลฎีกาตรวจสำนวนประชุมปรึกษาหารือกันแล้วเห็นว่า อุทธรณ์ของจำเลยที่ว่าโจทก์แต่ละคนใช้สิทธิ์โดยไม่สุจริตและโจทก์ไม่ได้เป็นโรคปอดอักเสบทุกคน อีกทั้งผ้าปิดจมูกที่จำเลยจัดให้ได้มาตรฐานแล้วจำเลยไม่ได้ฝ่าฝืนกฎหมาย
เรื่องความปลอดภัยในการทำงานนั้น ล้วนเป็นข้อเท็จจริง ซึ่งห้ามอุทธรณ์ตาม พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงาน และวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54 ที่ศาลแรงงานกลาง พิพากษามานั้นชอบและศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย