เปิดโครงการ 3 วันสร้างประชาธิปไตยฟังปชช.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ประธานคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสมานฉันท์ เพื่อการปฏิรูปการเมือง และศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญ แถลงข่าวโครงการ 3 วัน สร้างสรรค์ความเข้มแข็งประชาธิปไตย ระหว่าง วันที่ 9-11 พ.ย. นี้ ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เพื่อสำรวจและรับฟังความเห็น ของประชาชนทั่วประเทศ เกี่ยวกับ 6 ประเด็น ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ผ่านทางโทรศัพท์ หมายเลข 02-282-3333 รวม 50 คู่สาย โดยนายสมบัติ กล่าวว่า ได้เสนอรายงานผลการสำรวจความเห็นของประชาชน เกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ฉบับปี พ.ศ. 2550 ของสำนักงานสถิติแห่งชาติต่อนายกรัฐมนตรี แล้ว ซึ่งเนื้อหาสรุปประชาชนทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญน้อยมาก ประชาชนร้อยละ 34.1 เห็นควรให้แก้ไขร้อยละ 12.9 เห็นว่าไม่ควรแก้ไข และมีประชาชนถึงร้อยละ 53.0 ไม่แน่ใจและไม่ทราบ

ด้านนายไชยา ยิ้มวิไล ประธานคณะอนุกรรมการการมีส่วนร่วมกับประชาชน ในการสร้างความเข้มแข็งของการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย และการแก้ไขรัฐธรรมนูญ กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น เรื่องการแก้ไข
รัฐธรรมนูญไปแล้ว 9 เวที จากจำนวนทั้งสิ้น 16 เวที ใช้งบประมาณกว่า 4,000,000 บาท

อย่างไรก็ตาม จะเร่งสรุปความเห็นให้รัฐบาล ได้ประมาณวันที่ 16 เดือนธันวาคม อย่างช้าที่สุด ไม่เกินวันที่ 20 ธ.ค.นี้ และในช่วงเย็นของวันนี้ คณะกรรมการจะเดินทางไปที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เพื่อรณรงค์เผยแพร่ ให้ประชาชนรับทราบเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วย