โสภณ สั่งประเมินความเสียหายถนนหลังน้ำลด

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายโสภณ ซารัมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่าขณะนี้ยังไม่สรุปความเสียหายทางถนน แต่ได้สั่งการให้กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท สำรวจอย่างละเอียด และจัดลำดับความสำคัญของความเสียหาย ว่ามีเส้นทางใดบ้างในแต่ละภาค ที่จะต้องดำเนินการก่อนและหลัง คาดว่าภายใน 2-3 สัปดาห์นี้ จะรู้ว่ามีเส้นทางกี่เส้นทางที่ได้รับความเสียหาย และจะต้องใช้งบประมาณจำนวนเท่าไร มาใช้ในการซ่อมแซม และหากเส้นทางใดไม่เร่งด่วน ก็จะจัดลำดับให้ไปดำเนินการในปีงบประมาณในปี 2555

ด้าน นายวิชาญ คุณากูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้สรุปความเสียหายของถนนสายรอง ที่เสียหายจากน้ำท่วม ระหว่างวันที่ 1 ส.ค. - 8 พ.ย. ว่ามีสายทางที่ได้รับความเสียหายทั้งหมด 611 สายทาง ใน 66 จังหวัด ประกอบด้วยภาคใต้ 191 สายทาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 136 สายทาง และภาคกลาง 154 สายทาง ซึ่งสามารถสัญจรชั่วคราวได้แล้ว 477 สายทาง และอยู่ระหว่างการดำเนินการซ่อมแซม 134 สายทาง โดยประเมินความเสียหายในเบื้องต้นประมาณ 4,200 ล้านบาท