รมช.เกษตรลงพัทลุงช่วยชาวสวนยางโดนพายุ

รมช.เกษตรลงพัทลุงช่วยชาวสวนยางโดนพายุ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายศุภชัย โพธิ์สุ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ลงพื้นที่ บ้านควนเคียม อ.ป่าบอน และบ้านม่วงทวน อ.ปากพะยูน เพื่อดูแลและรับทราบข้อมูลความเดือดร้อนของเกษตรกร ชาวสวนยางในพื้นที่ จังหวัดพัทลุง ที่ประสบวาตภัย โดยเบื้องต้น นายศุภชัย ได้กล่าวกับ เกษตรชาวสวนยาง ที่มาต้อนรับว่า พื้นที่สวนยาง ได้รับความเสียหาย ซึ่งเป็นอาชีพหลักของประชาชนในภาคใต้ ขณะนี้ รัฐบาล ได้เร่งสำรวจความเสียหายและหาทางเยียวยา โดยเบื้องต้น สำหรับเกษตรชาวสวนยางต้องหาแนวทางแก้กันใหม่ เพราะกว่าชาวบ้านจะเปิดกรีดได้ต้องใช้เวลา 7 ปี จากเดิมที่มีการชดเชยไร่ละ 4,900 บาท ต้องหาแนวทางช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ และสวนยางที่ไม่อยู่ในกฎเกณฑ์ ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร ก็จะนำเสนอ ครม. ในวันพรุ่งนี้และจะหาทางเยียวยา ในลักษณะเดียวกัน

สำหรับ ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง สวนยางพารา ที่ได้รับผลกระทบจากพายุและได้รับความเสียหายทั้งหมด รวม 58,000 ไร่ และเสียหายบางส่วน กว่า 2 แสนไร่

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง