ร.พ.หาดใหญ่เปิดให้บริการแล้ว-ปชช.แน่น

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

โรงพยาบาลหาดใหญ่ เริ่มเปิดให้บริการเต็มรูปแบบเป็นวันแรก ในวันนี้ ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน โดยมีผู้ป่วยจำนวนมากเดินทางมาใช้บริการ โดยเฉพาะที่แผนกอายุรกรรม มีจำนวนผู้ป่วยหนาแน่น เป็นพิเศษ เพราะนอกจากจะมีผู้ป่วย เดินทางมารับการรักษาเป็นปกติแล้ว ยังมีผู้ป่วยที่ตกค้างจากช่วงน้ำท่วม ทั้งผู้ป่วยที่ผิดนัด ก็ไม่สามารถเดินทางมาได้ และผู้ป่วยที่มารับยา เมื่อทราบว่า ทางโรงพยาบาลเปิดให้บริการตามปกติ จึงต่างเดินทางมาพร้อมๆ กัน

น.พ.สุภาพ ไพศาลศิลป์ รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลหาดใหญ่ เปิดเผยว่า ภาพรวมทั้งหมดของ โรงพยาบาลหาดใหญ่ สามารถเปิดให้บริการตามปกติทุกแผนก ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน รวมถึงห้องผ่าตัด ที่เปิดได้แล้วครึ่งหนึ่ง แต่การบริการ อาจจะล่าช้า เพราะจำนวนคนไข้ ที่มีจำนวนมาก และระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ภายในโรงพยาบาล ยังพร้อมไม่เต็มที่ ทั้งนี้ จากการประเมินความเสียหายของอุปกรณ์ต่างๆ ในเบื้องต้นประมาณ 86,800,000 บาท แต่สิ่งที่จำเป็นเร่งด่วน และขาดแคลนในขณะนี้ คือ เลือด ที่จะนำมารักษาผู้ป่วย ซึ่งทางโรงพยาบาลยังต้องการอีกเป็นจำนวนมาก