ปภ.เผยใต้ตาย43-พื้นที่ภัยพิบัติหนาว5จว.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงานสถานการณ์อุทกภัยในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง รวม 18 จังหวัด 85 อำเภอ 672 ตำบล 4,980 หมู่บ้าน ราษฎรเดือดร้อน 481,900 ครัวเรือน 1,422,900 คน ผู้เสียชีวิต 122 คน แบ่งเป็น ภาคเหนือ 1 จังหวัด ได้แก่ นครสวรรค์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา ศรีสะเกษ สุรินทร์ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี ภาคกลาง 9 จังหวัด ได้แก่ ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี นนทบุรี ปทุมธานี ส่วนภาคใต้เกิดสถานการณ์อุทกภัย ใน 12 จังหวัด 121 อำเภอ 705 ตำบล 4,325 หมู่บ้าน ราษฎรเดือดร้อน 283,951 ครัวเรือน 1,000,345 คน ได้แก่ สงขลา สตูล ตรัง นราธิวาส ยะลา ปัตตานี พัทลุง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช กระบี่ ชุมพร และระนอง ผู้เสียชีวิต 38 คน ขณะนี้ทั่วประเทศมีพื้นที่ประสบอุทกภัย รวม 30 จังหวัด 206 อำเภอ 1,377 ตำบล 9,305 หมู่บ้าน ราษฎรเดือดร้อน 765,851 ครัวเรือน 2,423,234 คน ผู้เสียชีวิต 160 ราย ทั้งนี้ ผู้ประสบอุทกภัยสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง

นอกจากนี้ ปภ. ยังรายงานมีพื้นที่ประสบภัยหนาวแล้ว 5 จังหวัด โดย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงานขณะนี้มีพื้นที่ประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(ภัยหนาว) แล้ว 5 จังหวัด 59 อำเภอ 414 ตำบล 4,989 หมู่บ้าน แบ่งเป็น ภาคเหนือ 3 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ พะเยา และแม่ฮ่องสอน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 จังหวัด ได้แก่ อุดรธานี และสกลนคร ทั้งนี้ ผู้ประสบภัยหนาว สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง