สนุกสายเปย์ แม่ฉันต้องได้!

ส.ว. จี้รัฐบาล เร่งเยียวยา ชาวสวนยางพารา

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ในการประชุมวุฒิสภา ซึ่งมี นายประสพสุข บุญเดช ประธานวุฒิสภา ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุม ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระสมาชิก ส่วนใหญ่ได้หารือถึงปัญหาน้ำท่วม ในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศ

โดย นายสิริวัฒน์ ไกรสินธุ์ ส.ว.นครศรีธรรมราช กล่าวว่า ลุ่มน้ำปากพนัง ใน จ.พัทลุง และ จ.สงขลา ยังคงประสบกับสถานการณ์น้ำ จึงขอให้รัฐบาล เร่งช่วยเหลือ และเยียวยา โดยเฉพาะกรณีต้นยางพาราล้ม ที่ต้องการให้รัฐบาลเยียวยามากที่สุด ขณะที่ นายประเสริฐ ชิตพงศ์ ส.ว.สงขลา ขอห้รัฐบาลช่วยลดหย่อนภาษีภาคธุรกิจ และขอให้สถาบันการเงิน ลดอัตราดอกเบี้ย และให้กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง เพิ่มเงิน และช่วยยืดระยะเวลาการชำระหนี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

ขณะที่ นางรสนา โตสิตระกูล สว.กรุงเทพมหานคร ชื่นชมนายกรัฐมนตรี ที่ออกมาระบุ เรื่องการชดเชยความเสียหายให้กับเกษตรกรผู้ทำนาข้าว โดยจะเพิ่มเงินช่วยเหลือจาก 606 บาท/ไร่ เป็น 2,000 บาท/ไร่ แต่ขอให้นายกรัฐมนตรี กำกับให้มีการปฏิบัติที่จริงจัง และทั่วถึง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ การเมือง