ภูโมกข์ จ่อยื่นป.ป.ช.สอบ ท่าเรือแหลมฉบัง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายภูโมกข์ นุ่นจันทร์ ผู้ประสานงานกลุ่มธรรมาภิบาลเครือข่ายต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น สมัชชาประชาชนแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า หลังจากที่ได้ยื่นหนังสือต่อ นางสาวรสนา โตสิตระกูล ประธานคณะกรรมาธิการศึกษาตรวจ สอบเรื่องการทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา เมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา เพื่อให้มีการตรวจสอบปัญหาสัญญาสัมปทาน ระหว่าง การท่าเรือแห่งประเทศไทย กับ บริษัท แอล ซี เอ็ม ที จำกัด ในการบริหารท่าเทียบเรือ เอ. 0 และบริษัท แอลซีบี คอนเทนเนอร์ เมอร์มินัล 1 ในการบริหารท่าเทียบเรือ บี 1 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณท่าเรือแหลมฉบัง มูลค่าการลงทุนมากกว่า 1,000 ล้านบาท อย่างรอบด้าน ในระหว่าง วันที่ 10 -13 พฤศจิกายน ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จะจัดนิทรรศการต่อต้านการทุจริตของประเทศไทย ตนจะเดินทางเข้ายื่นหนังสือกับ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อให้มีการตรวจสอบเรื่องนี้ อีกหน่วยงานหนึ่งผู้ประสานงานกลุ่มธรรมาภิบาลเครือข่ายต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น กล่าวว่า เมื่อปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ป.ป.ช.เคยชี้มูลความผิดความไม่โปร่งใสในโครงการของการท่าเรือแห่งประเทศไทย มาแล้วครั้งหนึ่ง จึงเชื่อว่าน่าจะมีความเข้าใจในเรื่องนี้เป็นอย่างดี