มช.ผลิตขึ้ผึ้งแก้น้ำกัดเท้าช่วยคนน้ำท่วม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รศ.วรรณดี แต้โสตถิกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า เนื่องจากหลายพื้นที่ของประเทศไทย ยังประสบอุทกภัยอย่างหนัก และมีน้ำท่วมเป็นเวลานาน ในขณะที่การช่วยเหลือจากองค์การเภสัชกรรมยังไม่พอและไม่ทัน ดังนั้นจึงได้ร่วมกันผลิตขี้ผึ้งแก้น้ำกัดเท้า ซึ่งใช้ได้ดีกว่าชนิดครีม
และมีตัวยาป้องกันโรคเชื้อราผสมด้วย โดยใช้ทาบางๆ วันละ 2 ครั้ง เป็นเวลา 1-2 สัปดาห์ และเมื่อหายแล้ว อาจทาต่ออีก 1 สัปดาห์ เพื่อป้องกันไม่ให้กลับมาเป็นซ้ำ

ทั้งนี้จะได้ประสานสาธารณสุขจังหวัด และกระทรวงสาธารณสุข นำไปส่งมอบพื้นที่ประสบภัยต่อไป หรือหากหน่วยงานใดประสงค์จะนำยา สำหรับโรคน้ำกัดเท้าไปบริจาคให้กับผู้ประสบภัย ก็สามารถติดต่อได้ที่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่