อบจ.เชียงรายแจกผ้าห่มกันหนาวให้ปชช.

อบจ.เชียงรายแจกผ้าห่มกันหนาวให้ปชช.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางรัตนา จงสุทธนามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้นำผ้าห่มกันหนาว และข้าวสารจำนวน 4,000 ชุด มอบให้กับตัวแทน ทั้ง 64 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองเชียงราย นำไปมอบให้กับชาวบ้านในชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกจากชุมชนว่ามีฐานะยากจน รายได้น้อย และประสบภัยหนาว ที่ยังขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มและผ้าห่มกันหนาว ได้ใช้บรรเทาความหนาวเย็นในช่วงที่สภาพอากาศ มีอุณหภูมิลดลงอย่างรวดเร็ว

ขณะที่สถานการณ์ภัยหนาวในจังหวัดเชียงราย ยังคงทวีความรุนแรง และส่งผลให้ประชาชน ประสบปัญหาขาดแคลนเครื่องกันหนาว และเดือดร้อนจากผลกระทบจากภัยหนาวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากการสำรวจของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.เชียงราย พบว่า ขณะนี้ยังมีราษฎรทั้งชาวไทยพื้นราบ และชาวไทยภูเขา ทั้ง 18 อำเภอ ในจังหวัดเชียงราย ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวและขาดแคลนเครื่องกันหนาว กว่า 1.5 แสนคน แม้ทางจังหวัด และหน่วยงาน องค์กรต่างๆ จะให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่ แต่ก็ไม่เพียงพอกับ
ความเดือดร้อน ที่ประชาชนที่ยังคงประสบอยู่