ระดับน้ำชีเพิ่มสูงไหลท่วมร้อยเอ็ดแล้ว

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สถานการณ์น้ำท่วมในเขตพื้นที่ลำน้ำชี อ.จังหาร ช่วงที่ผ่านมาระดับน้ำสูงขึ้น 10 ซ.ม. และวันนี้ เพิ่มขึ้นอีก 10 ซ.ม. ที่บ้านหาดหนองแค หมู่ที่ 8 ต.ม่วงลาด อ.จังหาร ถูกน้ำท่วมตัดขาด ระดับน้ำท่วมสูงภายในหมู่บ้าน 1-1.50 เมตร ทางเข้าหมู่บ้านท่วมสูง 80 ซ.ม. ใช้สัญจรไม่ได้ต้อง อาศัยเรือท้องแบนเข้าอย่างเดียว ชาวบ้านต้องอพยพผู้คน สัตว์เลี้ยง อยู่บนพนังกั้นน้ำที่ทางอำเภอจัดไว้ให้ ในขณะที่บ้านดอนสวรรค์ ม.11 ต.ผักแว่น อ.จังหาร ระดับน้ำเริ่มไหลเข้าสู่หมู่บ้าน ระดับน้ำสูง 60 ซ.ม. แกนนำชุมชนลดใช้กระสอบบรรจุทราย เพื่อพยายามปิดกั้นระดับน้ำที่ไหลจากลำน้ำชี

ขณะที่วัดป่าดอนสวรรค์ ถูกน้ำท่วมปิดทางเข้าออกแล้วประมาณ 50 ซ.ม. ส่วนที่บ้านโนนเชียงบัง ม.4 ต.ผักแว่น อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด ระดับน้ำท่วมสูงขึ้น 60 ซ.ม. กำลังไหลบ่าเข้าบ้านเรือน จำนวน 95 หลังคา ชาวบ้านเร่งระดมกระสอบทราย เพื่อป้องกันหมู่บ้านอย่างสุดความสามารถในขณะที่ภาพรวมในพื้นที่ของอำเภอจังหาร ซึ่งเป็นหน้าด่านด่านแรกที่ลำน้ำชีไหล ผ่านเริ่มท่วมกินพื้นที่ 8 ตำบล 109 หมู่บ้าน 2,311 ครัวเรือน นาข้าวเสียหายกว่า 72,060 ไร่ ถนนความเสียหายจำนวน 25 สาย