โอลิมปิก 2020

แม่ฮองสอนประกาศภัยพิบัติหนาว7อำเภอแล้ว

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นางพิมพ์วิมล ถาวรสถิตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน และสมาชิกกาชาด พ.อ.อ. นิพันธ์ บุญหลวง นายอำเภอขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ได้นำผ้าห่มกันหนาวและเสื้อกันหนาว และเครื่องอุปโภค บริโภค ไปมอบให้แก่ราษฎรชาวไทยภูเขา บ้านปางตอง บ้านหัวแม่สุรินทร์ และบ้านแม่อูคอ ตำบลแม่อูคอ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน กว่า 300 ราย ที่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น อยู่ในขณะนี้ โดยเฉพาะราษฎรที่อาศัยอยู่บนพื้นที่สูง

นายกำธร กล่าวว่า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ประกาศพื้นที่ภัยพิบัติเขตภัยหนาว ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2553 รวม 7 อำเภอ 43 ตำบล 6 เทศบาล โดยมีราษฎรที่ได้รับผลกระทบ ที่อยู่บนพื้นที่สูง และพื้นที่ราบประมาณ 140,000 คน ซึ่งขณะนี้ ทางจังหวัดได้เร่งให้ความช่วยเหลือ ในการมอบผ้าห่มกันหนาวและเสื้อกันหนาว ให้แก่ราษฎรดังกล่าว

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง